Patron honorowy
KPK Ministerstwo Energii

Konferencja

Konferencja i Targi Energetyki Wiatrowej organizowane są przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej (EWEA).

Podczas Konferencji i Targów PSEW skupimy się na najbardziej aktualnych kwestiach związanych z branżą energetyki wiatrowej w Polsce oraz pozostałych krajach Unii Europejskiej:

1)      Jak nowe uwarunkowania polityczne i legislacyjne wpłyną na rozwój energetyki wiatrowej w Unii Europejskiej oraz w Polsce?

Unia Europejska zakłada, że do 2030 r. OZE będą wytwarzać 27% łącznej ilości energii zużywanej w Państwach Członkowskich. Czeka nas ważna dyskusja jaka będzie rola OZE w ramach nowego, wspólnego rynku europejskiego oraz rynków regionalnych. W Konferencji PSEW wezmą udział wysokiej rangi urzędnicy Komisji Europejskiej, w tym osoby zaangażowane w tworzenie Unii Energetycznej. Przedstawią oni i omówią najnowsze idee i rozwiązania w tym zakresie.

2)      Konsekwencje wprowadzenia nowego aukcyjnego systemu wsparcia w Polsce.

Polska postrzegana jest jako jeden z najbardziej perspektywicznych rynków dla rozwijania energetyki wiatrowej w Unii Europejskiej. Wprowadzenie systemu aukcyjnego otworzy nowe możliwości dla przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych zainteresowanych inwestowaniem na tym jednym z najbardziej innowacyjnych i bezpiecznych rynków w UE. 

3)      Oszacowanie nowych możliwości dla rozwijającego się sektora obsługi i konserwacji elektrowni wiatrowych. 

Ciągły wzrost udziału energetyki wiatrowej w miksie energetycznym stwarza większe możliwości rozwoju dla inwestorów odpowiedzialnych za eksploatację i utrzymanie farm wiatrowych. Wzrost zapotrzebowania na dodatkowe usługi będzie też wynikał z wprowadzenia nowego systemu wspierania OZE, w którym niezbędne będą m.in. bardziej zaawansowane metody i narzędzia do analizy wietrzności czy lepsza optymalizacja pracy farm wiatrowych.

4)      Offshore w Polsce – interesujące perspektywy i silni gracze w łańcuchu dostaw. 

Polska posiada jeden z największych potencjałów w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim. Szacuje się, że do 2030 r. moc zainstalowana morskich farm wiatrowych w Polsce osiągnie 6 GW. Poznaj dynamiczne środowisko offshore w Polsce i zobacz w jaki sposób Polska może stać się jednym z kluczowych punktów w łańcuchu dostaw dla branży morskiej energetyki wiatrowej w Europie.

Do zobaczenia w Warszawie!