Patron honorowy
KPK Ministerstwo Energii

Program

WYDARZENIE POPRZEDZAJĄCE
WIATR ZMIAN – CO ZMIENI W BRANŻY ROK 2016?
07.03.2016
12:45 - 13:00 Powitalna kawa

13:00 - 15:30

 

 • Nowy kształt systemu wsparcia energii odnawialnej na podstawie Ustawy o OZE (20.02.2015) oraz jej nowelizacji (29.12.2015)
  • Sytuacja na rynku zielonych certyfikatów – nadpodaż, analiza wyników za rok 2015 – Grzegorz Skarżyński, Wiceprezes PSEW
  • Warunki inwestowania w systemie aukcyjnym w 2016 roku - Jan Biernacki, Manager, PwC Polska, Grupa Energetyczna
  • Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych – nowe zasady lokalizacji oraz ich konsekwencje dla branży; stan przygotowań do przeprowadzenia pierwszej aukcji – mec. Michał Motylewski, Dentons

SALA C 1

15:00 - 15:40 Poczęstunek

15:40 - 17:10

 

 • Konsekwencje odroczenia terminu wejścia w życie przepisów rozdziału 4 Ustawy o OZE z 1 stycznia na 1 lipca 2016 roku - Dominik Strzałkowski, SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp.k.
 • Pozycja projektów OZE w stosunku do sprzedawców zobowiązanych - mec. Przemysław Kałek, Chadbourne & Parke LLP
 • Pomoc publiczna w aukcjach – praktyczne wskazówki dla inwestorów - Szymon Żółciński, Crido Taxand

SALA C 1

19.00 Koktajl dla członków PSEW i EWEA
(Hotel Intercontinental, ul. Emilii Plater 49, Sala Akwarium Conference & Lounge)

 

DZIEŃ PIERWSZY
XI KONFERENCJA PSEW
08.03.2016
9:00 - 10:00 Rejestracja uczestników

10.00 – 10.15

Ceremonia otwarcia
Wojciech Cetnarski, Prezes Zarządu PSEW
Cliff Harris, Dyrektor Generalny, GE Renewable Energy EMEA
Klaus Steen Mortensen, Prezes Vestas Northern Europe

SALA C 1-3

10.15 - 11.15

 

Debata „Nowy kształt europejskiego rynku energii”
Moderator: Wojciech Cetnarski, Prezes Zarządu PSEW

 • Nowy kształt rynku energii elektrycznej – założenia Komisji Europejskiej
 • Regionalizacja rynku energii w Unii Europejskiej
 • Współpraca pomiędzy operatorami sieci przesyłowej w Unii Europejskiej – nowe cele
 • Rynki mocy – doświadczenia europejskie i rozwiązania alternatywne

Zaproszeni goście:

 • Andrzej Piotrowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii
 • Marie Donnelly, Dyrektor ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Efektywności Energetycznej i Innowacji w Dyrekcji Generalnej ds. Energii, Komisja Europejska
 • Jens Møller Birkebæk, Convenor, ENTSO-E Regional Group Continental Europe (RG CE)
 • Francesco Gazzoletti, Starszy Doradca Grupy ERG, EWEA

SALA C 1-3

11.15 – 12.30

Dyskusja Ambasadorów Wydarzenia:

Cliff Harris, Dyrektor Generalny, GE Renewable Energy EMEA
Klaus Steen Mortensen, Prezes Vestas Northern Europe
Moderator: Giles Dickson, Dyrektor Generalny, EWEA

SALA C  1-3

12.30 – 13.00

Konferencja prasowa (SALA A)/Przerwa kawowa

13.00 – 14.00 Lunch 
14.00 – 15.30 Debata: Nowi inwestorzy i nowe instrumenty finansowe na rynku energetyki odnawialnej w Polsce.
Moderator: Anna Chmielewska, Senior Banker, EBOR
 • Średnioterminowa wizja ewolucji rynku w kierunku nowych inwestorów na rynku w Polsce
 • Nowi dostawcy kapitału/długu (obligacji) dla systemu aukcyjnego
 • Exchange risk jako bariera wejścia nowych inwestorów
 • Polska – nowy, stabilny rynek CFD

Uczestnicy:
 • William Pierson, Marguerite Fund
 • Ivana Semeraro, ICON Infrastructure
 • Michał Popiołek, Head of Structured and Mezzanine Finance, mBank


SALA C 2-3

Usługi systemowe świadczone przez farmy wiatrowe – możliwości dla Polski
Moderator: Janusz Gajowiecki, Z-ca Dyrektora, PSEW
 • Potencjał świadczenia usług systemowych w skali kraju - Bogdan Czarnecki, Instytut Energetyki
 • Zapotrzebowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego na usługi regulacyjne a zobowiązania Polski w zakresie OZE - dr hab. inż. Krzysztof Madajewski, prof. IEn, Instytut Energetyki
 • Niemieckie doświadczenie w zastosowaniu energii pozyskiwanej z wiatru do świadczenia usług systemowych - dr Niels Ehlers, Head of concepts and system strategy, System Operations, 50Hertz

SALA C 1

15.30 – 16.00 Przerwa kawowa
16.00 – 17.30 Debata: OFFSHORE: nowa branża
Moderator: Wojciech Cetnarski, Prezes Zarządu PSEW
 • Rola morskiej energetyki wiatrowej w koncepcji Unii Energetycznej i nowej konstrukcji rynku energii
 • Współpraca regionalna na rzecz uwolnienia potencjału offshore w regionie Morza Bałtyckiego
 • Możliwości wykorzystania polskiego potencjału offshore
 • Rola innowacji w obniżaniu kosztów realizacji morskich farm wiatrowych

PARTNER PANELU:


Zaproszeni goście:
 • Marie Donnelly, Dyrektor ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Efektywności Energetycznej i Innowacji w Dyrekcji Generalnej ds. Energii, Komisja Europejska
 • Giles Dickson, Dyrektor Generalny, EWEA
 • dr Marek Los, Prokurent, Dyrektor ds. Inżynierii, Projektowania i Rozwoju, Bilfinger Mars Offshore sp. z o.o.
 • Zbigniew Prokopowicz, Prezes Zarządu Polenergia SA
 • Ulrik Stridbæk, Senior Director, Head of Group Regulatory Affairs, DONG Energy

SALA C 2-3

17.30 – 19.00 Koktajl powitalny
(Stoisko Vensys, D22, Hala Targów PSEW 2016)
20:00 Gala Dinner
(Forteca Kręgliccy, ul. Zakroczymska 12, Warszawa)

 

DZIEŃ DRUGI
XI KONFERENCJA PSEW
09.03.2016
9.00 – 10.30

Ustawowy Dozór Techniczny - najlepsze praktyki rynkowe
Moderator: Dagmara Żygowska, For Excellence

 • Europejskie regulacje techniczne, środowiskowe i budowlane dotyczące turbin wiatrowych - modele rozwiązań, Tomasz Sieradzan, DNV GL
 • Regulacje i praktyka w zakresie lokalizacji i dozoru technicznego w Polsce - mec. Przemysław Kałek, Chadbourne & Parke LLP
 • Praktyczne aspekty ustawowego dozoru technicznego nad elektrowniami wiatrowymi w Polsce, Adam Mierzwiński - Head of Business Excellence - QEHS & Process Improvements, Siemens Sp. z o.oSALA C 1

Debata: Bezpieczeństwo energetyczne Polski i UE – z udziałem OZE czy bez?
Moderator: dr Arkadiusz Sekściński, Wiceprezes Zarządu PSEW
 • Rola OZE w kształtowaniu niezależności energetycznej Polski i UE
 • Czy Polsce grożą niedobory energii?
 • Ile kosztuje bezpieczeństwo energetyczne państwa?
 • Czy Unia Energetyczna wzmocni bezpieczeństwo energetyczne państw członkowskich?

Zaproszeni goście:
 • Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury i Budownictwa
 • Tomasz Żuchowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
 • Zbigniew Gryglas - Poseł na Sejm RP, Nowoczesna
 • Jaromír Pečonka – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Eco-Wind Construction
 • dr Krzysztof Księżopolski - ISECS, SGH
 • dr Robert Zajdler - Partner, Zajdler Energy Lawyers & Consultants, ekspert Instytutu Sobieskiego

SALA C 2

Handel Energią i Bilansowanie
Moderator: Grzegorz Skarżyński, Wiceprezes Zarządu PSEW
 • Mechanizmy rozliczeń sprzedaży energii elektrycznej do sprzedawcy zobowiązanego od 1 lipca 2016 - Piotr Rudziński, Członek Zarządu, Vortex Energy
 • Handel energią na TGE czy sprzedaż energii do sprzedawcy zobowiązanego? – Arkadiusz Zielezny, Polenergia Obrót
 • Długo- i krótkoterminowe koszty związane z bilansowaniem źródła OZE - Arkadiusz Zielezny, Polenergia Obrót
 • Koszt profilu czyli czemu inwestor wiatrowy nie otrzyma tyle, na ile była oferta – Adam Jaworski, Paweł Wołczański, Tundra Advisory
SALA C 3

10.30 –11.00 Przerwa kawowa
11.00 – 13.00

Debata: Rynki zielonych certyfikatów „Stabilność dla inwestorów a nadpodaż”
Moderator: Janusz Gajowiecki, Z-ca Dyrektora, PSEW

 • Ewolucja polskiego systemu wsparcia
 • Wnioski płynące z modelu nadpodaży świadectw pochodzenia 
 • Rozwiązania ograniczające nadpodaż SP w nowelizacji ustawy o OZE

 Zaproszeni goście:

 • Grzegorz Skarżyński, Wiceprezes PSEW
 • Jaromír Pečonka – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Eco-Wind Construction
 • Janusz Markowski – Ekspert, Bank BGŻ S.A.
 • dr Karol Lasocki, Partner, Kancelaria K&L Gates LLP


SALA C 1

Akceptacja społeczna inwestycji wiatrowych, oddziaływanie farm na zdrowie
Moderatorzy: dr Arkadiusz Sekściński, PSEW, Dorina Iuga, Senior Project Manager, EWEA
 • Wpływ elektrowni wiatrowych na zdrowie ludzi. Obawy i kontrowersje a aktualny stan badań - dr hab. n. zdr. Bożena Mroczek, prof. nadzw. PAM, Pomorska Akademia Medyczna
 • Stanowisko Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra J. Nofera w kwestii oddziaływania instalacji wiatrowych na zdrowie ludzi - dr hab. Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska - prof. IMP
 • Stanowisko Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny  w sprawie farm wiatrowych - Krzysztof Skotak, Kierownik Pracowni Monitoringu Środowiska NIZP-PZH
 • Polska moda na protesty społeczne – wytyczne dla inwestorów na podstawie zrealizowanych projektów inwestycji wiatrowych - Ada Konczalska, Wiceprezes Glaubicz Garwolińska Consultants Sp. z o.o
 • Crowdfunding – nowe źródło finansowania energetyki wiatrowej i jednoczesne budowanie akceptacji dla inwestycji - Thomas Maidonis, WIP Renewable Energies
 • Efektywna komunikacja z lokalną społecznością oraz innymi osobami, których bezpośrednio dotyczy lokalizacja farmy wiatrowej - Juan Carlos Gómez, Consultant, Factor CO2

SALA C 2

Prognozowanie produkcji z farm wiatrowych
Moderator: Katarzyna Michałowska-Knap, Instytut Energetyki Odnawialnej
 • Znaczenie prognozowania długoterminowego w produkcji energii farmy wiatrowej jako podstawy dla przygotowania oferty aukcyjnej – Marco Caminiti, Kamil Beker, Wind Prospect Polska
 • Metody wykorzystania prognoz średnio- i krótkoterminowych w celu optymalizacji kosztów - Ayumu Suzuki, DNV GL
 • Online PowerForecast i Online Seasonal Forecast – narzędzia do skutecznej prognostyki produkcji farm wiatrowych – Line Storelvmo Holmberg, Dyrektor, Plant Siting & Forecasting, Vestas Technology & Service Solutions
SALA C 3

13.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 16.00 Serwisowanie i konserwacja turbin wiatrowych „2016: 1000 MW później”
Moderator: Robert Macias, Członek Zarządu RWE Renewables Polska sp. z o.o
 • Zmiany na rynku O&M – w którą stronę zmierza rynek
 • Możliwości redukcji kosztów przez właścicieli farm wiatrowych
 • Możliwości usprawnienia wydajności operacyjnej turbin dzięki zastosowaniu nowego oprogramowania – SCADA & CMS
 • Efektywna analiza danych dla O&M lądowych farm wiatrowych oraz strategie redukcji kosztów

Uczestnicy:
 • Wojciech Bućko, Martifer Renewables O&M
 • Paweł Wrzesień, Kierownik zespołu planowania i rozwoju technicznego OZE, Vortex Energy Polska Sp. z o.o.,
 • Piotr Górecki, p.o. Dyrektora Departamentu, Biuro Eksploatacji Energetyki Wiatrowej, PGE Energia Odnawialna S.A.
 • Sławomir Suchy, Regional Manager, Vestas Main Service Region Poland

SALA C 1

Debata: Koszty zewnętrzne energetyki konwencjonalnej
Moderator: dr Andrzej Kassenberg, Instytut na rzecz Ekorozwoju
 • Pośrednie koszty energetyki konwencjonalnej i ich wpływ na gospodarkę państwa
 • Społeczne koszty dominacji energetyki konwencjonalnej
 • Poziom emisji zanieczyszczeń związanych z energetyką konwencjonalną

Uczestnicy:
 • Matthew Smith, Ecofys UK
 • prof. dr Thorsten Schneiders, Uniwersytet Techniczny, Kolonia
 • dr hab. n. zdr. Bożena Mroczek, prof. nadzw. PAM, Pomorska Akademia Medyczna
 • Łukasz Adamkiewicz, Health & Environment Alliance (HEAL)
 • dr Maciej Bukowski, WISE
SALA C 2

16.00 – 16.15 Zamknięcie konferencji